Lukashenko

Лукашенко Валентина Максимівна

Професор, доктор технічних наук, 
завідувач кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем

Робототехніка та спеціалізовані комп’ютерні системи (РтаСКС) призначені для вирішення конкретних задач в проблемно-орієнтованих системах, які широко використовуються в галузі аеронавігації, промисловості, будівельної та космічної техніки, робототехнічних комплексах, медицині, побутовій техніці тощо. Перспектива розповсюдження РтаСКС обумовлена високими результатами, які досягнуті в мікро- та нанотехнологіях.

       Підготовка здійснюється за наступними спеціальностями:

  • спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»; освітня програма «Спеціалізовані  комп’ютерні системи» (освітні ступені: бакалавр, магістр);
  • спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (освітній ступінь: бакалавр, магістр; освітньо-науковий ступінь: доктор філосовії (PhD)).

Завідувач кафедри РтаСКС професор, доктор технічних наук Лукашенко Валентина Максимівна.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем входять 9 викладачів, з них: два доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів; старший викладач.

Кафедра РтаСКС оснащена: найновішими навчальними засобами (сучасні персональні комп’ютери, програмне забезпечення, локальна мережа, спеціалізовані стенди, осцилографи, генератори тощо, а також є вихід у всесвітню мережу Internet через високошвидкісний оптоволоконний канал, обладнання бездротової передачі даних Wi-Fi).

При проведенні занять викладачі кафедри застосовують сучасні досягнення в галузі освіти (використовують мультимедійний проектор, навчально-відлагоджувальні та натуральні стенди). На практичних заняттях студенти набувають навичок практичного застосування теоретичних знань (складання та демонтаж електронно-обчислювальної апаратури, розробка програмного забезпечення).

Основні методи навчання, викладання та критерії оцінювання знань студентів здійснюються відповідно до робочого плану кафедри та вимогам Болонського процесу.

Кафедра РтаСКС має:

  • студентське конструкторське бюро;
  • модернізовану комп’ютерну лабораторію
  • спеціалізовану комп’ютерну лабораторію
  • лабораторію мережевого проектування;
  • просторі модернізовані лекційні аудиторії,
  • модернізований навчально-методичний кабінет;
  • модернізовану аспірантську.

Студентське конструкторське бюро

Керівник студентського конструкторського бюро – к.т.н., доцент кафедри РтаСКС Рудаков Костянтин Сергійович. Використовуючи науковий підхід до аналізу вибору компонентів комп’ютерних систем за теорією неповної подібності та розмірностей, студентське конструкторське бюро розробляє та створює спеціалізовані комп’ютерні пристрої, особливостями яких є висока надійність та вартість на 20-50% нижча ніж існуючі аналоги.

У рамках науково-дослідної роботи здійснюється співпраця з фірмою LIMO, (м. Дортмунд, Німеччина). Фірма LIMO являється світовим лідером в області мікрооптики і спеціалізованих лазерних систем. Лазерні модулі фірми широко використовуються в 46 країнах світу. LIMO Lissotschenko Міkrooptik GmbH – володар інноваційного призу німецької економіки, бере активну участь в організації лазерних центрів і модернізації лазерних технологій.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, к. 301, 

Тел. +38 (0472) 51-15-90; 094-881-15-90

E-mail: [email protected]

Останні новини